PRIJAVI SE ZA NAJNOVIJE VESTI

Drago nam je da želiš da saznaš više o mitu i korupciji u Srbiji. Na nedeljnom nivou ćemo ti slati izveštaje sa najnovijim vestima na mito.rs. Tvoji podaci će biti zaštićeni i neće biti ustupljeni nikome.

Hvala ti što sti se registrovao.

Koliko košta korupcija?

Podnesi prijavu
Tvoja borba protiv korupcije počinje sada
OPIŠI SVOJ SLUČAJ
POŠTEN SLUŽBENIK
IZMENI

Mito.rs je portal koji prikuplja prijave mita i korupcije od strane građana

Sajt mito.rs se fokusira na korupciju sa kojom se suočavaju obični građani u svakodnevnom životu kada nisu u mogućnosti da iskoriste pravo na usluge koja su im zagarantoovane (npr. dobijanje vozačke dozvole, izvod iz matične knjige rođenih, itd.).

Imaš li još pitanja?